Ετικέτα: ΤΙΤΑΝ

Γιατί αλλάζει έδρα ο Τιτάνας

Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν θα εισαχθεί στο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων. Τον δρόμο που ακολούθησαν και άλλες εταιρείες όπως η ΦΑΓE και η Βιοχάλκο, μεταφέροντας την έδρα τους στο εξωτερικό, ακολουθεί και η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η οποία θα εισαχθεί στο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών …

Συνέχεια ανάγνωσης