3,5 εκατομμυρίων ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολεία της Πάτρας και της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων


Επτά σημαντικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών συγκροτημάτων και δημοτικών κτιρίων της Δυτικής Ελλάδος συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκαν θετικά, διαδικασία που ανοίγει το δρόμο για την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν επτά από τις εννέα προτάσεις που υπεβλήθησαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, πλην υποδομές Υγείας, για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

«Βάλαμε ως στόχο το 2018 η Δυτική Ελλάδα να καταστεί Περιφέρεια – πρότυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σχεδιάσαμε, διασφαλίσαμε τους πόρους και μπαίνουμε σε τροχιά υλοποίησης στο κτιριακό  μας απόθεμα. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια τη δουλειά μας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει στο πλευρό των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Σχεδιάζει, διεκδικεί και υλοποιεί έργα και δράσεις για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, αλλά και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.  Παραμένει σταθερός ο προσανατολισμός μας στην αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Ειδικότερα, τα επτά έργα που αξιολογήθηκαν θετικά για την ένταξή του στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», είναι:

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, προϋπολογισμού 000 ευρώ.
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών, προϋπολογισμού 500 ευρώ.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου – 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών, προϋπολογισμού 000 ευρώ.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου – 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών, προϋπολογισμού 000 ευρώ.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου – 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών, προϋπολογισμού 000 ευρώ.
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών, προϋπολογισμού 642.500 ευρώ.
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων, Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προϋπολογισμού 500 ευρώ. Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  που αφορούν την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών και κουφωμάτων, αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα και καυστήρα, εγκατάσταση συσκευής αντιστάθμισης, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.

Επίσης, προβλέπεται η θερμική μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα, αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα LED και σύστημα διαχείρισης λειτουργίας, εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας και τέλος εγκατάσταση συστήματος μέτρησης και προβολής της καταναλισκόμενης ενέργειας του κτιρίου και της εξοικονόμησης.