ΤτΕ: Έτσι θα «πέσουν» οι φόροι

«Υπερβολικά υψηλοί οι φορολογικοί συντελεστές»

Με μικρότερο κράτος και δραστικές παρεμβάσεις στον τομέα της παραοικονομίας είναι δυνατή και επιβεβλημένη η μείωση των φορολογικών βαρών. Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει η ΤτΕ, η οποία στέκεται στον αντίκτυπο που έχουν τα διαφυγόντα έσοδα στην ένταση της δημοσιονομικής πολιτικής.

«Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην περικοπή των μη παραγωγικών δαπανών και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της περιουσίας του Δημοσίου», τονίζει ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας στην ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2017.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι η περιουσία του Δημοσίου στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες ως ποσοστό του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ. «Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να καταπολεμηθεί η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή και να διευρυνθεί η φορολογική βάση, θα έχει ως αποτέλεσμα την πιο δίκαιη κατανομή των δημοσιονομικών βαρών και θα διευκολύνει τη μείωση των υπερβολικά υψηλών φορολογικών συντελεστών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος τέθηκε ακόμη μία φορά στο στόχαστρο της κυβέρνησης.

Αναφορικά με την παράμετρο της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, η έκθεση επισημαίνει ότι μειώνουν τα φορολογικά έσοδα και έτσι απαιτούνται μεγαλύτερες αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών προκειμένου να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος· «κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αυξήσεων φορολογικών συντελεστών και παραοικονομίας, που οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωση της επίσημης παραγωγής».

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η ΤτΕ, για να επιτευχθεί μόνιμη αύξηση των φορολογικών εσόδων από το εισόδημα από εργασία κατά μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ, απαιτείται αύξηση του φορολογικού συντελεστή κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες όταν δεν υπάρχει παραοικονομία, έναντι αύξησης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες όταν υπάρχει παραοικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ τονίζει ότι η υφεσιακή επίδραση της αύξησης της φορολογίας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής στην ελληνική οικονομία θα ήταν μικρότερη αν η παραοικονομία είχε ελεγχθεί αποτελεσματικά.

Ενδεικτικά, η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ λόγω του συνόλου των δημοσιονομικών μέτρων της περιόδου 2010-2015 θα μπορούσε να είναι μικρότερη κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Στην περίπτωση αυτή θα απαιτούνταν μικρότερες αυξήσεις φόρων και μειώσεις δαπανών για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Πηγή: naftemporiki.gr