Τραπεζικά «μαξιλάρια» 9 δισ. ευρώ

Κεφαλαιακές ανάγκες θα προκύψουν από τον έλεγχο προβληματικών χαρτοφυλακίων, το λογιστικό πρότυπο IFRS 9 και τα stress tests

Περίπου στα 9,5 δισ. ευρώ υπολογίζουν οι τράπεζες τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα διαμορφωθούν από το αποτέλεσμα του ελέγχου προβληματικών χαρτοφυλακίων, το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9 και τα stress tests της ΕΚΤ. Οι ανάγκες αυτές θα μπορέσουν να καλυφθούν από τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες, καθώς και μέσω νέων capital plans.

Η δεύτερη φάση του ελέγχου των προβληματικών χαρτοφυλακίων (TAR, Troubled Asset Review) ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με τα χαρτοφυλάκια της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+1,25%να μπαίνουν στο «μικροσκόπιο».

Ο έλεγχος που έχει ολοκληρωθεί για την Alpha Bank ΑΛΦΑ+1,79% και την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ+0,36%έδειξε ανάγκη πρόσθετων κεφαλαίων για τα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 80 εκατ. και 100 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των τραπεζιτών ανεβάζουν το συνολικό «λογαριασμό» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στα 400 εκατ. ευρώ.

Οι έλεγχοι του SSM στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων που έχουν εφαρμόσει οι τράπεζες σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επιδιώκοντας να αποκλείσουν την πιθανότητα οι τράπεζες να βρεθούν αιφνιδίως στα stress tests με «κεφαλαιακές τρύπες».

Το κονδύλι των 400 εκατ. ευρώ που φαίνεται ότι θα προκύψει από τους ελέγχους στα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων, μαζί με το κόστος που θα επωμιστούν οι τράπεζες για τη λήψη πρόσθετων προβλέψεων από το IFRS 9 θα συμπεριληφθούν στο αποτέλεσμα των stress tests που ξεκινούν σε ένα δίμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9, που θα ισχύσει από 1/1/2018, επιβάλλει στις τράπεζες να υπολογίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και να σχηματίζουν τις αναλογούσες προβλέψεις, στη βάση των πιθανών μελλοντικών ζημιών και όχι στη βάση των ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Ο «λογαριασμός» του IFRS 9, τον οποίο θα υποβάλουν στον SSM οι τράπεζες στα τέλη του έτους, αναμένεται να είναι «φουσκωμένος» και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στα 6,5 δισ. ευρώ. Το ότι οι τράπεζες διαμορφώνουν τον εν λόγω «λογαριασμό», εξαντλώντας τις προβλέψεις τους για πιθανές μελλοντικές ζημίες από πιστωτικό κίνδυνο, τους δίνει περιθώρια να κινηθούν πιο άνετα στο μέτωπο δραστικών λύσεων για τα «κόκκινα» δάνεια (διαγραφές, πωλήσεις). Και αυτό διότι θα έχουν τη δυνατότητα απόσβεσης της ζημίας από τις πρόσθετες προβλέψεις σε βάθος πενταετίας (η απόσβεση θα ξεκινήσει σε ποσοστό 5% την πρώτη χρονιά και θα φτάσει το 75% το 2023 που θα είναι και η χρονιά full effect).

Τα ποσά που προκύπτουν από το TAR και το IFRS 9 θα «μετριασθούν» στα stress tests, τα οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των τραπεζιτών, αναμένεται να δείξουν ανάγκη πρόσθετων κεφαλαίων 2,5 – 3 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά, αθροιστικά, δημιουργούν «λογαριασμό» νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες περί τα 9,5 δισ. ευρώ, τα οποία οι τράπεζες θα καλύψουν με μία σειρά δράσεων που θα περιλαμβάνονται σε capital plans.

Οι δράσεις αυτές θα αφορούν από την πώληση όσων θυγατρικών εξωτερικού και εσωτερικού του μη χρηματοοικονομικού τομέα έχουν απομείνει, μέχρι τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τη μείωση των προβλέψεων και κυρίως την αύξηση του PPI, δηλαδή των προ προβλέψεων εσόδων.

Πηγή: naftemporiki.gr