Ουρά προαπαιτούμενων για τις τράπεζες

Αλλαγές σε νόμο Κατσέλη και εξωδικαστικό, δευτερογενής αγορά για NPLs, ολοκλήρωση ανακεφαλαιοποίησης των λιγότερο συστημικών

Αναμόρφωση του νόμου Κατσέλη, βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, πολύ στενότερη παρακολούθηση της πορείας μείωσης των «κόκκινων» δανείων και δράσεις για τη δημιουργία δυναμικής δευτερογενούς αγοράς NPLs, καθώς και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των λιγότερο συστημικών τραπεζών, προβλέπει η «ουρά» των τραπεζικών προαπαιτούμενων στο επικαιροποιημένο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με τους θεσμούς για την οριστική έξοδο από το πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι στην τελική του μορφή το συνολικό κείμενο θα «κλειδώσει» με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, η οποία επιχειρείται να καταστεί εφικτή στις 22  Ιανουαρίου.

Ειδικότερα για τον τραπεζικό τομέα, το επικαιροποιημένο μνημόνιο προβλέπει την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των λιγότερο συστημικών τραπεζών έτσι ώστε να καλυφθούν τα κεφαλαιακά κενά που έχουν εντοπιστεί. Όπως αναφέρει, τυχόν κεφαλαιακές ελλείψεις στις συνεταιριστικές τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2018. Η ΤτΕ θα ολοκληρώσει την υποχρέωση σχεδιασμού για τα υψηλής προτεραιότητας (σημ. η αναφορά γίνεται για την Attica Bank) λιγότερο συστημικά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τα τέλη του 2017.

Σε επίπεδο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν τις δράσεις που κρίνονται αναγκαίες για να ενισχυθεί η λειτουργία μίας δυναμικής δευτερογενούς αγοράς NPLs.

Όπως επισημαίνεται στο μνημόνιο, η ΤτΕ σε συνεργασία με ΕΚΤ /SSM θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι οι στόχοι για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) παραμένουν ταυτόχρονα ρεαλιστικοί και φιλόδοξοι και οι στρατηγικές των τραπεζών κατάλληλα σχεδιασμένες για την επίτευξη των στόχων. Η ΤτΕ θα παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις επιδόσεις των τραπεζών, δημοσιεύοντας σε τριμηνιαία βάση report για τις εξελίξεις αναφορικά με τη στρατηγική και τους στόχους των τραπεζών για τη μείωση των NPEs. Επίσης σε τριμηνιαία βάση η ΤτΕ θα παρουσιάζει στους θεσμούς αναφορά που θα περιλαμβάνει α) λεπτομερή ανάλυση για τις εξελίξεις στους στόχους και τα KPls, β) τις αιτίες των αστοχιών ή ελλιπούς επίδοσης των τραπεζών στους στόχους, και γ) συστάσεις για να αντιμετωπιστούν οι αιτίες των προβλημάτων που εντοπίζει στην προσπάθεια μείωσης των NPEs.

Αναφορικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό και προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του, οι αρχές θα πρέπει, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2018, να έχουν κάνει καταγραφή όλων των πιθανών διοικητικών και τεχνικών εμποδίων που σχετίζονται με τη συμπλήρωση ολοκληρωμένης αίτησης και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ οφειλετών και πιστωτών. Ως προαπαιτούμενο, αυτά τα εμπόδια θα πρέπει να έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2018 μέσω αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων.

Όσον αφορά τη διαδικασία στα δικαστήρια, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2017, οι αρχές θα πρέπει να έχουν ενισχύσει, μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ που προκηρύχθηκε τον Μάρτιο 2017, το προσωπικό για την εκδίκαση υποθέσεων πτώχευσης νοικοκυριών, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη). Επίσης, θα πρέπει να έχουν καταστήσει πλήρως λειτουργικό το επάγγελμα του συνδίκου πτώχευσης, συμπληρώνοντας την εγγραφή των επιτυχόντων στο σχετικό μητρώο. Επιπλέον, οι αρχές θα εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου πτώχευσης νοικοκυριών (ν.3869/2010) και θα παρουσιάσουν αναφορά με α) στοιχεία που θα έχουν συλλέξει από τα δικαστήρια για τις αιτήσεις πτώχευσης των νοικοκυριών, και β) για τις προτάσεις των μετόχων, μαζί με διαπιστώσεις και περαιτέρω προτάσεις από τις αρχές αναφορικά με ελλείψεις κυρίως στην ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων και στην εξάλειψη του κινδύνου διαδικαστικών καταχρήσεων.

Τα ευρήματα και οι προτάσεις της αναφοράς θα συζητηθούν με τους θεσμούς, ενώ με συμβουλευτική γνωμοδότησή τους, οι αρχές θα τροποποιήσουν τον νόμο για την πτώχευση νοικοκυριών μέχρι τα τέλη Απριλίου 2018. Ειδικά, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλο μηχανισμό για το «φιλτράρισμα» μη αποδεκτών αιτήσεων για υπαγωγή στον νόμο, καθώς και να μειώσουν αισθητά τον χρόνο μεταξύ υποβολής της αίτησης και εκδίκασής της στο δικαστήριο.

Μέχρι τον Μάιο 2018, η ΤτΕ θα πρέπει να έχει επίσης εκδώσει τη σχετική Πράξη και, αν χρειάζεται, να ετοιμάσει τροποποιήσεις που θα διασφαλίζουν ότι η ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη και η διαδικασία αποτίμησης των ενεχύρων θα οδηγούν σε γρήγορες και δίκαιες αποφάσεις.

Πηγή: naftemporiki.gr