Οριστική διευθέτηση «κόκκινων» δανείων

Ποιες λύσεις αναμένεται να κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά από τη νέα χρονιά

Αποφασισμένες να προχωρήσουν από τη νέα χρονιά σε πολύ δραστικότερες κινήσεις για τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι οι τράπεζες. Ήδη το 33% των ρυθμίσεων που έχουν προωθήσει οι τράπεζες είναι μακροπρόθεσμες, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα επιπλέον 6% των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα προωθηθούν λύσεις οριστικής διευθέτησης, οι οποίες θα κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά.

Οι λύσεις αυτές θα συνίστανται στα εξής:

* Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης ο οποίος δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου θα παραχωρεί οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς του ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στην τράπεζα. Στη σχετική συμφωνία θα διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. Η εν λόγω λύση θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

* Μετατροπή σε ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση: O δανειολήπτης θα μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα, υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία θα του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση θα μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

* Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης θα μπορεί να προβεί οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του τραπεζικού ιδρύματος. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, η τράπεζα θα προβαίνει σε διαγραφή της οφειλής που θα απομένει. Η εν λόγω λύση θα μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

* Διακανονισμός απαιτήσεων: Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία η τράπεζα θα λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού η τράπεζα θα προβαίνει ενδεχομένως σε μερική διαγραφή της απαίτησης.

* Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό: Η τράπεζα θα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό, αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με τη συναίνεση του δανειολήπτη.

Πηγή: naftemporiki.gr