Νέα αύξηση παρουσίασε η ελαστική απασχόληση

ΕΡΓΑΝΗ: 53.509 συμβάσεις μετατράπηκαν το 2017 σε μερικής και εκ περιτροπής εργασίας

Για τέταρτη στη σειρά χρονιά συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς η μετατροπή θέσεων πλήρους εργασίας σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή σε θέσεις εκ περιτροπής απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το 2017 συνολικά 35.217 συμβάσεις εργασίας μετατράπηκαν σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης, παρουσιάζοντας μια αύξηση σε απόλυτους αριθμούς σε σύγκριση με το 2016 κατά 2.617 θέσεις απασχόλησης, οι οποίες από πλήρους εργασίας μεταλάχθηκαν σε ελαστικής απασχόλησης.

Η επίδοση αυτή είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 4 ετών, καθώς το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ άρχισε να δημοσιοποιεί τα αντίστοιχα στοιχεία μετά τον Ιούλιο του 2013. Συνεπώς υπάρχει μια ενιαία βάση δεδομένων συνολικής χρονικής συνέχειας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών, από την οποία μπορούν να αντληθούν συγκρίσιμα στοιχεία -χωρίς επιλεκτικές αναφορές- αλλά και να εξαχθούν βάσιμα συμπεράσματα όχι μόνο για την υπό εξέταση περίοδο αλλά και για το άμεσο μέλλον της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Συνολικά το 2017 άλλαξαν νομική μορφή εργασίας 53.509 συμβάσεις και σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις που από πλήρους εργασίας μετατράπηκαν σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης. 

 
 

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι μετά το 2015 υπάρχει μια αισθητή μείωση των συμβάσεων εργασίας οι οποίες μετατρέπονται από συμβάσεις πλήρους εργασίας σε διαλείπουσα -εκ περιτροπής απασχόληση-, είτε με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων είτε με μονομερείς αποφάσεις των εργοδοτών. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μέσα στο 2017 συνολικά 12.629 συμβάσεις πλήρους εργασίας μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής απασχόλησης με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, ενώ άλλες 5.663 συμβάσεις μετατράπηκαν σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης με τη μονομερή απόφαση των εργοδοτών.

Το φθινόπωρο 
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που αναδεικνύεται μέσα από τη σύγκριση των τεσσάρων τελευταίων ετών, είναι ότι οι περισσότερες μετατροπές συμβάσεων από πλήρους εργασίας σε μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας γίνονται τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, δηλαδή αμέσως μετά το «κλείσιμο» της τουριστικής περιόδου και την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σε όσες επιχειρήσεις έχουν κυρίως εποχικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα το 2017 από τις 35.189 συμβάσεις που μετατράπηκαν σε μερικής απασχόλησης οι 13.696 μετατροπές, ποσοστό 38,92%, έγιναν μέσα στο τρίμηνο που προαναφέραμε. Τα ποσοστά για τα αντίστοιχα έτη είναι: για το 2016 ποσοστό 36,17%, για το 2015 ποσοστό μετατροπών 36,62% και για το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 37,99%. 

Από το 2004
Οι συμβάσεις της μερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας εντάσσονται στις ελαστικές μορφές εργασίας, οι οποίες τουλάχιστον τα τελευταία 14 χρόνια παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση στη χώρα μας. Ενώ το 2004 κάλυπταν μόνο το 4,5%, περίπου, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2017 της ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό ανήλθε πλέον στο 9,7% του συνόλου των απασχολουμένων και όχι μόνο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τη μισθωτή απασχόληση προκύπτει ότι τον Μάρτιο του 2016 από το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι ανέρχονταν σε 1.898.540 άτομα, το 30,65%, δηλαδή 582.041 άτομα, εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Για τους εργαζομένους αυτούς η μέση μηνιαία αμοιβή κυμαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, από τα 380 ευρώ έως τα 400 ευρώ μικτά τον μήνα.

 

naftemporiki.gr