Μαΐ 04

Κατά 15 δισ. ευρώ αυξήθηκε μέσα σε 90 ημέρες το δημόσιο χρέος

Στα 343 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου η συνολική αξία του ακαθάριστου χρέους της κεντρικής διοίκησης, έναντι 328 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2017.

Η αύξηση του ακαθάριστου χρέους της κεντρικής διοίκησης κατά 15 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους οφείλεται μόλις κατά το 1/3 στα δάνεια του επισήμου τομέα προς την Ελλάδα και εν πολλοίς αποτυπώνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να σχηματίσει το μεταμνημονιακό ταμειακό απόθεμα..

Συγκεκριμένα, μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 η Ελλάδα αποπλήρωσε 3,5 δισ. ευρώ προς τους επισήμους πιστωτές της και κυρίως  προς το ΔΝΤ, ενώ την ίδια περίοδο δανείσθηκε 8,7 δισ. ευρώ! Έτσι, η καθαρή αύξηση του χρέους από τον επίσημο τομέα ήταν 5 δισ. ευρώ!

 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2018 το Δημόσιο δανείστηκε 2,9 δισ. ευρώ μέσω χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν στο εσωτερικό και άλλα 7,5 δισ. ευρώ μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων.

Οι τόκοι που κατάβαλε το Δημόσιο για το ακαθάριστο χρέος της κεντρικής διοίκησης μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 ήταν μόλις 1,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 750 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε τόκους δανείων του επισήμου τομέα.

Για αμοιβές και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με την έκδοση χρέους καταβλήθηκαν 42 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 29 εκατ. ευρώ αφορούν στα δάνεια του επισήμου τομέα.

Τέλος, πρόσθετες επιβαρύνσεις επήλθαν στο χρέος λόγω ανατιμήσεων εκ των οποίων τα 25 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε αλλαγές τιμών των δανείων του επισήμου τομέα.

 

Πηγή: insider.gr