Ευρωδικαστήριο: Καταδίκη της Ελλάδας για την ΕΝΚΛΩ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε χθες την Ελλάδα για μη ανάκτηση ασυμβίβαστων με την κοινοτική νομοθεσία κρατικών ενισχύσεων προς την επιχείρηση Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε. (ΕΝΚΛΩ).

Οι ενισχύσεις είχαν τη μορφή αναχρηματοδότησης τραπεζικού δανείου και αναδιάταξης ληξιπρόθεσμων οφειλών κοινωνικής ασφάλισης, ενώ είχαν δοθεί την περίοδο 2007-2009. Όπως επισημαίνει το Δικαστήριο, η κατάσταση της εν λόγω εταιρείας παρουσίασε επιδείνωση τουλάχιστον από το 2004, με σταδιακή μείωση των πωλήσεων. Τα εργοστάσιά της διέκοψαν τη δραστηριότητά τους από το 2008, λόγω ελλείψεως κεφαλαίου κίνησης, ενώ έκτοτε σχεδόν το σύνολο των τραπεζικών της δανείων βρισκόταν σε κατάσταση υπερημερίας.

Από τον Μάρτιο του 2009 η παραγωγή έχει σταματήσει σχεδόν εντελώς. Στη διάρκεια του 2007 η Ελλάδα χορήγησε στην ΕΝΚΛΩ εγγύηση για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανείου, με το ύψος της ενίσχυσης να φτάνει τα 19,181 εκατ. Το 2009 η Ελλάδα προέβη στην αναδιάταξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών κοινωνικής ασφάλισης της εταιρείας για την περίοδο από το 2004 έως το 2009, ύψους 15,827 εκατ. ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2012 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2012/541, βάσει της οποίας η κρατική ενίσχυση χαρακτηρίστηκε ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και η Ελλάδα όφειλε άμεσα να ανακτήσει το συνολικό ποσό.

Η προθεσμία ανάκτησης έληγε στις 25 Ιουνίου 2012. Τον Αύγουστο του 2012 οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η ΕΝΚΛΩ είχε επισήμως κηρυχθεί σε πτώχευση από τις 19 Ιουλίου 2012. Έπειτα από προσφυγή της Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπενθύμισε χθες την πάγια νομολογία του, σύμφωνα με την οποία το κράτος-μέλος υποχρεούται, κατά περίπτωση, να ζητήσει να τεθεί η εταιρεία σε εκκαθάριση, να εγγράψει την απαίτησή του στο παθητικό της εταιρείας ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο το οποίο θα καταστήσει δυνατή την επιστροφή της ενίσχυσης. Η χώρα μας δεν τήρησε την παραπάνω υποχρέωση με αποτέλεσμα τη χθεσινή καταδίκη.

 

naftemporiki.gr