Ενστάσεις από την αγορά στο νέο λατομικό ν/σχ

Ενστάσεις διατυπώνονται από την αγορά στις σκληρές διατάξεις περί μισθωμάτων, υπέρογκων τελών, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, πράσινου τέλους (1% επί του τζίρου) και άλλων σημείων που δημιουργούν εμπλοκές στην εξορυκτική δραστηριότητα και περιλαμβάνονται στο νέο λατομικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή εντός του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης.

Παράλληλα όμως τονίζεται πως υπάρχουν βελτιώσεις σε βασικά θέματα που απασχολούσαν για χρόνια τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Αναλυτικά, αναφορικά με τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, παρά το γεγονός ότι η αγορά συμφωνεί με την άποψη του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος ότι το νέο νομοσχέδιο συγκεντρώνει σε ενιαίο κείμενο για πρώτη φορά και επικαιροποιεί την πολύπλοκη και αποσπασματική λατομική νομοθεσία των τελευταίων 30-40 χρόνων που ήταν ένα πάγιο αίτημα, διαχρονικά, όλων των κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με τον εξορυκτικό κλάδο, εν τούτοις το περιεχόμενο του κειμένου ακυρώνει την αποτελεσματικότητά του, μιας και δεν διακρίνονται με σαφήνεια οι επιμέρους διατάξεις που αφορούν τους υποκλάδους που καλύπτει (αδρανή υλικά, μάρμαρα, βιομηχανικά ορυκτά).

Μιισθώσεις

Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν πως το πραγματικά μεγάλο πλεονέκτημα αύξησης του μέγιστου χρονικού διαστήματος ισχύος των μισθώσεων του δικαιώματος εκμετάλλευσης για όλα τα λατομικά ορυκτά στα 70 χρόνια, σκοντάφτει στην προϋπόθεση ανανέωσης της μίσθωσης στην 40ετία που απαιτεί συμφωνία εκμισθωτή και μισθωτή με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πρόστιμα

Στην κατηγορία των προστίμων, το υπουργείο διευκρινίζει ότι εισάγεται ένα πλήρες παραμετροποιημένο σύστημα καθορισμού προστίμων για παραβάσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

Με βάση το νέο σύστημα, λαμβάνεται υπ’ όψιν η σοβαρότητα και η επαναληπτικότητα της παράβασης, καθώς και ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στο έργο.

Σε αυτό το σημείο εδράζεται η αντίδραση της αγοράς, μιας και θεωρείται άδικη για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μεγαλύτερες, η συνάρτηση της παράβασης με τον αριθμό των εργαζομένων συνολικά στο έργο της κάθε επιχείρησης και όχι στο εργοτάξιο όπου σημειώνεται η παράβαση.

Ωστόσο, κάτω από τον πίνακα (3), αναφέρεται: «Ο αριθμός εργαζομένων περιλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού που ασχολείται στο εργοτάξιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας». Κατά τη γνώμη της αγοράς, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντιφατικές ερμηνείες.

Να σημειωθεί πως με τον νέο νόμο τα πρόστιμα κλιμακώνονται από 5.000 έως 90.000 ευρώ, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον παραβάτη (χειρωνακτικά, με χρήση μηχανικών μέσων ή χρήση εκρηκτικών) και τριπλασιάζονται εφόσον η παράβαση τελεστεί για περισσότερες από μία φορές.

Επιπλέον επισημαίνεται πως δεν πέρασε διάταξη για τις εκτός λατομικού χώρου αποκατεστημένες εκτάσεις που έχουν ενταχθεί στον νόμο 2837/2000 και την απαλλαγή τους από διοικητικά πρόστιμα.

 

naftemporiki.gr