Γιατί αλλάζει έδρα ο Τιτάνας

Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν θα εισαχθεί στο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.


Τον δρόμο που ακολούθησαν και άλλες εταιρείες όπως η ΦΑΓE και η Βιοχάλκο, μεταφέροντας την έδρα τους στο εξωτερικό, ακολουθεί και η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η οποία θα εισαχθεί στο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Η απόφαση του Τιτάνα για μεταφορά της έδρας του ήταν, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, ειλημμένη, λόγω και της ανομβρίας που επικρατεί στην ελληνική αγορά.

Το ενδιαφέρον άλλωστε εδώ και χρόνια της τσιμεντοβιομηχανίας έχει στραφεί στην Αμερική, όπου τα τελευταία χρόνια αποτελούσε την κύρια πηγή ανάπτυξης και κερδοφορίας του Ομίλου.

Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με στελέχη της τσιμεντοβιομηχανίας, ο κλάδος κατασκευών βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Τα σημάδια ήπιας βελτίωσης που εμφανίστηκαν μέσα στο 2014, αναστράφηκαν ραγδαία από το καλοκαίρι του 2015 κι έπειτα, λόγω των capital controls και της περαιτέρω συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που οδήγησε τη  ζήτηση τσιμέντου  στα επίπεδα του 1962, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 65% του μέσου όρου των τελευταίων 50 ετών.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2017 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 42,7 εκατ. καταγράφοντας μείωση 66,5%, σε σύγκριση με τα κέρδη 127,4 εκατ. ευρώ το 2016.

Όσον αφορά τις πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1.505,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας οριακή κάμψη 0,2 % σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 273,4 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας κάμψη 1,9%.

Το Δ.Σ.  της Τιτάν έχει τοποθετηθεί θετικά απέναντι στην πρόταση της Titan Cement International S.A. και κατ’ αρχήν την υποστηρίζει, καθώς, όπως σημειώνει: Αντικατοπτρίζει και ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Εισάγει τον Όμιλο σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας τη ρευστότητα των μετοχών του και διευρύνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων βελτιώνοντας την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.

 

 

Πηγή: insider.gr